Dagelijks Woord

28 januari 2020

  • dinsdag 28 januari 2020 - Romeinen 8:3-4
    Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. -- Romeinen 8:3-4

kijkmee3

kidsclubbutton

Een activiteit melden

Ziet u dat een activiteit ontbreekt? Of staat er een fout in de agenda? Laat het weten! Graag de aan het evenement gerelateerde informatie DIGITAAL sturen. Deze kan dan direct overgenomen worden voor op de website. Stuur uw bericht naar activiteiten@gkv-emmen.nl

Wat is catechisatie?

Wat is catechese? Je zou kunnen zeggen: onderwijs door de kerk. Het is vragen stellen, samen nadenken, en praten over belangrijke onderwerpen die met het geloof te maken hebben. Het gaat over geloof, gebod, gebed. Over het leven van een christen. Over bagage die belangrijk is voor onderweg. Proberen om antwoorden te geven op de vragen van tieners nu. Het gaat om weerbaar maken, omdat niet alleen belangrijk is dat je gelooft, maar dat je ook weet wat je gelooft.

Ook in 2019-2020 hopen we weer catechese te verzorgen voor de tieners van onze gemeente en eventuele leeftijdgenoten die het ook interessant vinden.

Doe jij ook (weer) mee?

Het is fijn als jij dit jaar ook (weer) meedoet – je bent welkom! En als je vrienden of vriendinnen hebt die het leuk vinden om over belangrijke onderwerpen na te denken en door te praten – neem ze gerust mee!We vragen je om elke keer je Bijbel mee te nemen en een pen en een map voor de werkbladen die je van ons krijgt.

Neem alsjeblieft contact op met je catecheet als je vragen hebt of op het genoemde moment niet kunt.
En sowieso is het wel handig als je even afmeldt als je een keer niet kunt komen.

Om privacy redenen vermelden we online niet wie de catecheet van elke groep is. Wil je dat weten.. kijk dan in je catechisatieboekje.

Club7/8

Voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool (maakt niet uit op welke school je zit) zijn welkom op de Club7/8, die een keer in de maand op vrijdagavond is.

Groep 1 t/m 4

Groep 1, 2, 3 en 6 hebben les op maandag vanaf 19.00 (Let op Groep 1 begint na herfstvakantie)
Groep 4, 5 en de bel. groep hebben les op maandag vanaf 20.00