Dagelijks Woord

30 november 2023

  • donderdag 30 november 2023 - Prediker 4:12
    En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. -- Prediker 4:12

kijkmee3

kidsclubbutton


Hartelijk welkom!

Wij willen u hartelijk welkom heten in de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Emmen. In ons kerkgebouw De Goede Herderkerk houden we iedere zondag twee kerkdiensten. Iedereen kan de kerkdiensten bezoeken. Dus de deur staat behalve voor leden ook open ook voor iedereen die 1 of meerdere keren een kijkje wil nemen. De ochtenddienst begint om half 10 en de middagdienst begint om half 5. De Goede Herderkerk is gevestigd aan de Oude Roswinkelerweg nummer 30 te Emmen. Zie ook routebeschrijving.
Het kerkgebouw gaat ruim een half uur voor aanvang van de dienst open. Als u binnenkomt via de hoofdingang dan ziet u voor u een trap die naar de bovenverdieping gaat. Hier vinden onze kerkdiensten plaats. Mocht u slecht ter been zijn dan hebben we aan de linkerkant van de hal een lift. Onderaan de trap staan leden van de welkomstcommissie. Indien u vragen heeft dan zullen zij u graag willen helpen.

Meedoen

Tijdens de kerkdienst worden de te zingen liederen en te lezen Bijbelgedeelten getoond op de beamer, zodat u makkelijk kunt meelezen en meezingen als u dat wil. Meestal wordt ook tijdens de preek gebruik gemaakt van de beamer.

Hoe ziet een kerkdienst er uit?

Voor de dienst leest een ouderling of de voorganger enige mededelingen voor. Daarna vraagt de voorganger de aanwezigen te gaan staan. Vervolgens is de dienst als volgt opgebouwd. Dit wordt ook wel de liturgie genoemd. De liturgie wordt voor iedereen zichtbaar getoond voorin de kerk.

Morgendienst

* Belijdenis van afhankelijkheid en zegengroet. (waarbij de aanwezigen gaan staan)
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierna weer zitten)
* Voorlezing van de tien geboden
* Psalm of gezang
* Gebed door de voorganger
* Voorlezen van een tekstgedeelte uit de Bijbel
* Gemeentezang, als antwoord op de bijbellezing
* Voorlezen van de tekst (het bijbelgedeelte, waarover de preek zal gaan)
* Preek naar aanleiding van deze tekst
* Psalm of gezang
* Dankgebed
* 2 Collectes
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierbij staan)
* Zegengroet
* Einde van de kerkdienst

Middagdienst

* Belijdenis van afhankelijkheid en zegengroet (waarbij de aanwezigen gaan staan)
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierna weer zitten)
* Gebed door de voorganger
* Voorlezen van een tekstgedeelte uit de Bijbel
* Gemeentezang, als antwoord op de bijbellezing
* Voorlezen van het bijbelgedeelte waarover de preek zal gaan. Dit kan ook een hoofdstuk (genummerde zondag) zijn uit de Heidelbergse Catechismus (leerboek van de kerk)
* Preek naar aanleiding van deze tekst
* Psalm of gezang
* Geloofsbelijdenis, staand en eventueel gezongen
* Dankgebed
* 2 Collectes
* Psalm of gezang (de aanwezigen gaan hierbij staan)
* Zegengroet
* Einde van de kerkdienst
In principe wordt de dienst geleid door een dominee. Echter er zijn ook zogenoemde leesdiensten waarbij een ouderling een preek van een dominee voorleest.

Aan het eind van de kerkdienst wordt een collecte gehouden, dat is een inzameling van geld voor bepaalde doelen. U bent niet verplicht hier aan mee te doen, voel u daarin vrij.

Doop en Avondmaal

Het kan zijn dat u een eredienst meemaakt waarin er of gedoopt en/of avondmaal gevierd wordt. Beide gebeurtenissen vinden we heel belangrijk, ze zijn voor ons een waardevolle onderstreping van de inhoud van de Bijbel. Ze laten symbolisch zien dat we van genade mogen leven. Dat het heel bijzonder is dat God zijn naam aan onze naam wil verbinden (doop) en dat we delen mogen in wat de Here Jezus door zijn dood en opstanding voor ons heeft bereikt (avondmaal). In principe is het avondmaal alleen bedoeld voor belijdende leden van onze gemeente. Als u het als gast toch wilt meevieren, neem dan contact op met een lid van onze gemeente. Hij/zij zal u dan doorverwijzen naar de kerkenraad.

Voorlopig te hoge drempel ?

Mogelijk is de drempel om een dienst bij te wonen nog te hoog voor u. In dat geval kunt u ook de diensten thuis live meeluisteren of live meekijken. Op de desbetreffende pagina staat onder andere de liturgie van die dienst en een link naar een online bijbel. Zo kunt u eenvoudig zelf meelezen. Mocht er geen 'live' dienst op dit moment zijn en wilt u toch een dienst beluisteren/ bekijken dan kan dat via het audio prekenarchief of via het kerktv archief.

Ook kunt u een evangelische boekhandel binnenstappen. Daar zijn tal van boeken en andere literatuur over ons geloof, hoe u met God in contact kunt komen en wat God voor u wil betekenen. In Emmen heb je de Sola Scriptura Evangelische Boekwinkel, gevestigd aan de Wilhelminastraat 54.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze gemeente of over de Gereformeerde Kerken dan hebben we een welkomstflyer. Wilt u praten over bijvoorbeeld de preek of over andere dingen die uw belangstelling hebben, dan kunt u altijd terecht bij degene die u heeft aangesproken in de kerk of bij de predikant. U mag ook schriftelijk / per e-mail reageren. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.