Dagelijks Woord

  • dinsdag 21 augustus 2018 - Lucas 7:47
    Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. -- Lucas 7:47

luistermee3

kijkmee3

kidsclubbutton

19 7 2017 10 19 58Buddy's gevraagd!

In de 'maand van de opvoeding' (oktober 2016) is door meerdere sprekers geadviseerd te gaan werken met een' buddysysteem' voor jongeren in de gemeente. Als Commissie Onderwijs en Toerusting hebben we dat opgepakt. En vandaar nu de oproep: buddy's gevraagd!


Wat is de bedoeling?
De bedoeling is dat uiteindelijk iedere jongere (12-20) in onze gemeente aan een volwassene is gekoppeld die fungeert als zijn/haar buddy. Ieder jeugdlid is dan 'in the picture' van iemand; deze kan zich inzetten om de jongere persoonlijk aandacht te geven waar wenselijk en/of nodig, en zo laten merken dat de jongere waardevol is binnen onze gemeente.

Waar moet je dan aan denken?
Een buddy is iemand die gedurende een periode van meerdere jaren wat extra aandacht aan een jongere uit de gemeente geeft. Dat kan bijvoorbeeld door regelmatig 's te vragen hoe het gaat, te appen, 's samen te eten of een andere activiteit te doen. Zo kan gewerkt worden aan een vertrouwensband, waardoor het
makkelijker wordt om ook vertrouwelijke (geloofs- en prive-) zaken open en eerlijk met elkaar te bespreken. Jongeren krijgen zo het gevoel dat ze gezien en gekend zijn, er toe doen. Ze vallen minder snel tussen 'tussen wal en schip'. En hebben iemand om op terug te vallen naast de eigen ouders. In een bepaalde leeftijdsfase kan dat nl. heel belangrijk en helpend zijn.
Je moet ergens beginnen...

Om e.e.a. haalbaar te maken lijkt het goed te beginnen met het koppelen van volwassenen aan jongeren die dit jaar van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan. Als er behoorlijk meer volwassenen zich als buddy aanmelden, is het uiteraard mogelijk ook jongeren uit andere groepen (van onderop) een buddy te geven.
Wat als u denkt: dat lijkt me wel wat?
Als u/jij het idee hebt dat buddy zijn wel iets is – prachtig! Meld u dan aan bij zr Y. van der Baan. Zij gaat e.e.a. nl. coördineren. Dat wil zeggen dat zij gaat inventariseren welke volwassenen bereid zijn zich als buddy te verbinden aan een jongere. En vervolgens deze volwassenen ook daadwerkelijk aan een jongere koppelen.


Doe mee!
Commissie Onderwijs en Toerusting