Dagelijks Woord

  • dinsdag 23 januari 2018 - Efeziers 3:14-17
    Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. -- Efeziers 3:14-17

luistermee3

kijkmee3

kidsclubbutton

maandvandeopvoedingMaand van de opvoeding

...we hebben er allemaal mee te maken, of je het nu bewust bent of niet. Duidelijkst natuurlijk als je een of meer kinderen hebt gekregen om voor te zorgen. Van volledig van jou afhankelijk moet je ze dan helpen, leiden, sturen (opvoeden dus) tot zelfstandig wezen. Een mooie taak. Maar ook best lastig. Het geeft je verantwoordelijkheid. Maar soms ook een machteloos gevoel.

Wat moet je wel doen? En wat niet?
Misschien heb je door je werk een taak gekregen als opvoeder – als leerkracht, docent, of op andere wijze verbonden aan het onderwijs aan kinderen en jonge mensen.
Maar ook mensen onderling – jong of oud – voeden elkaar op.

Ouderen kunnen leren van kinderen, en omgekeerd. Volwassenen leren van elkaar. Roepen elkaar tot de orde. Spreken elkaar aan op hun verantwoordelijkheid.Opvoeden – we hebben er steeds mee te maken.
Daarom leek het ons goed er als kerken 's nadrukkelijk bij stil te staan. Om elkaar te helpen, en inzichten aan te reiken. Om te delen, en samen verder te komen.
We hopen dat deze maand zo mag helpen en stimuleren.
We denken een aantrekkelijk en interessant programma te kunnen aanbieden. En hopen dat u/jij mee doet.
Voor de Bijbelstudiegroepen is er een 'gemeenteschets' beschikbaar, om in deze maand te bespreken. En zo mogelijk wordt er ook in de erediensten op zondag aandacht aan gegeven.

BEKIJK ALLE ACTIVITEITEN MBT DE MAAND VD OPVOEDING HIER

Van harte aanbevolen!

 

Commissie Onderwijs en Toerusting
GoedeHerderkerk
Bethelkerk

plaatjemaandvandeopvoeding