Dagelijks Woord

  • maandag 22 oktober 2018 - Jakobus 3:13
    Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. -- Jakobus 3:13

luistermee3

kijkmee3

kidsclubbutton

thema 2017 2018

Jaarthema: relatie – geschenk ?!

Relaties zijn voor een mens heel belangrijk. Contact, daar kun je gewoon niet zonder. De mens is een relationeel wezen; juist in relatie tot iets of iemand anders komt je tot je recht en bestemming.

Wat is God goed dat Hij niet alleen Adam schiep, maar naast hem ook Mannin. Zo, als man en vrouw, is de mens beeld van de Schepper, die – zou je kunnen zeggen – in Zichzelf ook relationeel is: 'Ons' – Vader, Zoon en Geest. Als mens staan we in vier fundamentele relaties: tot God, tot elkaar als mensen, tot de schepping/leefomgeving, en tot jezelf.
Alhoewel relaties zo belangrijk zijn, merk je in onze tijd dat relaties onder druk staan. Er is veel virtueel en digitaal contact (we hebben een hele vriendenlijst op Facebook), maar is er nog wel echt contact? En eerlijk contact, open, van hart tot hart?


Het individualisme speelt een grote rol. Er gaan nogal wat relaties stuk. Rekening houden met anderen vinden we moeilijk, omdat iedereen vooral zijn eigen norm is geworden. Elkaar ergens op aanspreken is lastig – ze zien je aankomen! Mensen, ook leden van de kerk, leven steeds makkelijker langs elkaar heen ('los zand'). En kiezen, als er wat mis gaat, heel snel de slachtofferrol ('kan ik er wat aan doen').
Wat hebben we als kerkelijke gemeenschap werkelijk met elkaar? Ervaren we relaties, ook binnen de kerk, als een geschenk, of juist niet? Gaat die ander je echt aan het hart, heb je hem/haar werkelijk lief? En hoe laat je dat dan blijken?


Daar willen we ons dit jaar op bezinnen, met elkaar over praten en nadenken, en het proberen ook echt concreet handen en voeten te geven.